Protips: Be Strong and Courageous

It’s Sunday again and this morning, my co-teachers and volunteers will have orientation for the Sunday Bible School for kids in our church will resume in two weeks.

I’ve been so busy lately and my mind’s filled with worries and unhappiness due to stress and my father’s sickness. Yet God has been always faithful to us and thanks to the Holy Spirit for constantly reminding me that God won’t never leave us nor forsake us. And He always has a reason behind all difficulties. We just need to keep our hopes up!

So here’s another Protips by Miss Maloi Malibiran-Salumbides via DZAS AM Station last July 14, 2011 called “Be STRONG and COURAGEOUS”.


Be STRONG and COURAGEOUS. Yan ang utos ng Diyos kay Joshua na maging attitude nya as he led God's people in the exciting mission of reaching the promise land. Kung ikaw ay nasa chapter ng buhay mo na parang ikaw si Joshua, meron kang bagong responsibility at medyo ninenerbyos ka, basahin ang Joshua 1:6-9.
3 OBVIOUS REASONS WHY JOSHUA CAN BE STRONG AND COURAGEOUS AS HE FACED A VERY DAUNTING PROMOTION IN HIS LIFE.


1. Be STRONG and COURAGEOUS BECAUSE GOD'S PROMISES CAN BE RELIED ON.
v.6 Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them.

When God says it, God settles it.Kapag Diyos ang nangako at nagsabi, consider it DONE.
Ang malaking tanong, alam mo ba ang mga PANGAKO ng Diyos sa buhay mo?
'Yon ang problema, hindi lalakas ang ating mga kalooban kung ang ating tuon ay nandoon lang sa ating circumstance... sa mga nangyayari sa'yo ngayon, sa mga sinasabi ng tao sayo ngayon
E Kung hindi mo hawak at hindi mo alam ang pangako ng Diyos, ano ang iyong magiging bala, ano ang armas na iyong panghahawakan?
Kaya alamin ang mga pangako ng Diyos.

2. Be STRONG and COURAGEOUS BECAUSE YOU CAN BE CERTAIN OF GOD'S INSTRUCTIONS.
v.7 Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go.

Hindi mo kinakailangang mangapa sa dilim... maging clueless!
Ang dapat lang na matutunan natin ay makinig lang sa Diyos. Kung meron kang Biblia, basahin mo ang sinasabi ng SALITA NG DIYOS. That is your MANUAL for life.
Makakatulong sa mga desisyon mo na gagawin mo sa araw na ito.
At ang Diyos ay nangungusap. God is ALIVE! the way He spoke before to Joshua, to Moses... pwede sya mangusap sa'yo ngayon. Because He is the same yesterday, today and tomorrow.
Ang tanong lang, nakikinig ka ba? HANDA KA BANG MAKINIG SA KANYA?

3. Be STRONG and COURAGEOUS BECAUSE GOD IS WITH YOU.
v.9 Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go.

Kabahan ka, nerbyosin ka, matakot ka... kung ang Diyos ay wala na sa panig mo! Pero kung alam mo na ikaw ay tumutupad sa Kanyang lakarin, sa Kanyang layunin... you have every reason to be strong and courageous because God is with you.

Who is God? All POWERFUL. All KNOWING. And All PRESENT.

Ang pangako ng Diyos ay pwede mapagkatiwalaan at dahil pwede kang makatiyak sa mga panuntunan at sa mga layunin ng Diyos.

Comments

Post a Comment