POEMATIC 11.18.2015 I'm Sorry
Four years ago

I held your hand
And said "I'm sorry"
For all my wrongdoingsYou looked at me
And asked
"Why were you sorry?"
With a smile on your faceI cried so much
I remembered my past
My rebellion, my selfishness
All my mistakesBut then again
You just smiled at me
And said, "You're okay"
"You were a good child"From that moment
I received forgiveness
I revived my courage
And hugged you tightI was your little playmate
Your youngest princess
The excited listener
To a great storyteller


It's been four years since my father went home to be with the Lord.

I miss him so much. Thanks to God for I had a moment when I was able to say "I'm Sorry" and "I love you" to him while he's still with us  - such treasured moments.

So, children... obey and honor your parents this is following God's command and showing your love for them 

7 of 31: Winning Attitude

Yey to the winner of my blog's first giveaway!

Congratulations to Onlee for winning these two OMF Literature's awesome books:

 1.  Going Up?: Making Right Choices at Work by Yay Padua-Olmedo and
 2.  Attitude 101: Mga Dapat Malaman ng Bawat Leader by John Maxwell (Taglish).
I'm super excited for you to read both of these books, to learn from good teachings and be inspired by both authors' stories.


While we have a winner of a book giveaway, Project Runway also had its new winner too. Season 14’s finalists created distinct and beautiful collections for the New York Fashion Week but only Kelly Dempsey (my favorite) and Ashley Nell Tipton's designs stood out the most.

I love these black outfits by Project Runway's Finalists Candice and Edmond.

I'm so happy for Kelly though she was only a Runner-up to Ashley.

Kelly's collection was inspired by "Studio 54 meets new wave" with so much glitter and metallic pieces and Ashley made a plus-size collection inspired by Mexico in the 50's which was sweet and beautiful.


Both deserved the crown but the latter took the courage to be the first Project Runway designer to show a plus-size collection in the finale. And this made her and her designs remarkable. I'm glad that Ashley overcame her insecurities and fears. I'm also thankful for her because she lent her stain remover to Kelly before the runway show and they had an awkward moment after this ;)

My favorite pieces of Ashley's designs for the Finale

Yet I can never forget Heidi's comment on Kelly's infectious positive attitude. Maybe she's not a total saint of kindness. Sometimes she offended her co-designers with some of her gestures and words. But the judges had so much faith in her for she won most of the PR challenges and she usually returned their comments with an optimistic answer and then she did what she promised to do next time.

“I’ll do better next time.”
“I’ll keep your comments in mind.”
 “Thank you so much. I appreciate your comments.” (In a very sincere tone)


And of course, Kelly got disheartened a little bit after the announcement of winners but I believe she can recover fast because of her optimistic personality. Checkout my previous post about my love for Kelly's attitude ;)


Through this it's more obvious to see the effect of having a good attitude to people who watch us every day. There are some who will not show their appreciation for your hard work and pleasant character but they will surprise your with a reward whilst some are just stretching their patience to avoid conflict with us for our awful behavior.

Yes, we are born imperfect and we cannot please everybody but we have the power to choose whether we'd like to be remembered as a person of good manners or not; of humility or arrogance; beautiful inside and/or outside.

Psalms 25:9 says that "God leads the humble in what is right, and teaches the humble his way" and in Proverbs 11:2 "When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom."

But thanks be to God for He loves us so much despite our mess. We can ask Him to continue molding us according to His best design and purpose. For He can turn us from being a mess into a [good] message to this "selfie" kingdom.

Also, we can ask for His help to love the unlovable: the people who make us hate a beautiful day and forget our blessings.

May we remember that even Jesus, "the Son of Man came not to be served but to serve"; according to Mark 10:45.

We are not the center of the universe. We are made for a purpose to honor and glorify His Name. We are also made to love Him the most and we are tasked to love people.

When we possess a humbling attitude, then we can finally be a blessing to others.

Hope we can be one today :)

I'm actually looking forward to a better version of myself and I'm putting my trust in God to help me with this.


*All Project Runway photos from mylifetime.com

Attitude 101: Pwede bang Mabago ang Attitude?


Pwede bang Mabago ang Attitude?

Ang susi sa pagkakaroon ng magandang attitude ay ang pagiging bukas sa pagbabago.

Puwede tayong maging master o biktima ng isang attitude. Nasa sariling pagpapasya lang ito.

Resulta ng mga desisyon natin kahapon kung sino tayo ngayon. Ang mga desisyon naman natin ngayon ang bubuo kung sino tayo magiging bukas.
Para magbago, kailangan ng desisyong magbago.

Kung gusto mong magkaroon ng magandang attitude, gawin mo ang mga sumusunod na choice:Choice #1:
I-evaluate ang kasalukuyang attitude

Nagsisimula ang proseso kapag alam mo kung saan ka manggagaling. May katagalan ang proseso ng pag-eevaluate ng attitude mo sa kasalukuyan. Kung kakayanin, subukan mong ihiwalay ang iyong sarili sa attitude mo.

Ang goal natin ay ang makita ang "masamang attitude" na humahadlang sa'yo para masiyahan - hindi ang makita ang "masamang ikaw". Makakagawa ka lang ng mga malalaking pagbabago kapag natukoy mo na ang problema.Choice #2:
Unawain na mas malakas ang faith kaysa sa takot

Ang tanging bagay na makakasiguro ng success ng isang mahirap o makakapangambang gawain ay ang faith sa simula pa lang na kaya mo itong gawin.

Sabi ni William James, isang philosopher, "Ang pinakamahalagang discovery sa aking henerasyon ay kayang magbago ng mga tao kung babaguhin nila ang attitude ng kanilang pag-iisip."

Naka-depende ang pagbabago sa kondisyon ng iyong pag-iisip. Maniwala kang kaya mong magbago. Hilingin sa mga kaibigan at katrabaho na laging palakasin ang loob mo.

At kung ikaw ay mananampalataya, humingi ng tulong sa Diyos. Alam Niya ang mga problema mo at gusto at kaya Niyang tulungan kang mapagtagumpayan ang mga ito.Choice #3:
Sumulat ng statement of purpose

Para magkaroon ng saya at direksyon ang pagbabago mo ng attitude, kailangang meron kang malinaw at nakasaad na goal.

Ang goal na ito ay kailangang tiyak, nakasulat sa papel, at pirmado, na may nakalagay na time frame. Dapat nakalagay ang purpose statement na ito sa lugar na madalas mo itong makikita sa araw-araw para tumibay ang commitment mo.Choice #4:
Magkaroon ng pagnanais na magbago

Wala nang mas makakapagtiyak ng success ng pagbabago ng iyong attitude kaysa ang pagnanais na magbago.

Mabigo man ang lahat, sapat na ang kagustuhan para sa tumungo sa tamang direksyon. Maraming tao na ang nakalagpas sa matitinding hadlang para mapabuti ang sarili nila na posible ang pagbabago kung talagang gugustuhin nila ito.Choice #5:
Mabuhay nang one day at a time

Kaya ng kahit sinong lumaban nang isang araw lang. Pero kapag pinagsama natin ang problemang dala ng dalawang katakut-takot na walang-hanggan-ang kahapon at bukas-nagsisimula na tayong manginig sa takot.

Hindi ang mga karanasan natin sa kasalukuyan ang nakakapagpawala ng ating focus kundi ang labis na pagsisisi o saklap ng mga nangyari kahapon at ang pangamba sa kung anong dala ng bukas.

Kaya mabuhay tayo ng isa-isang araw lang-ngayon!


Choice #6:
Palitan ang pattern ng iyong pag-iisip

Kung ano ang may hawak sa mga iniisip natin ang siyang magtitiyak ng ating aksyon.

Tayo ay kung nasaan tayo at kung ano tayo dahil sa nangingibaw na thought patterns sa pumupuno sa ating isipan.Choice #7:
Mag-develop ng magagandang habits

Ang attitude ay simpleng habit ng pag-iisip.

Pareho lang ang proseso ng pagbuo ng mga habit-maganda man o mabuti. Kasing dali lang ng pagbuo ng habit ng pagiging successful ang pagpapadaig sa habit ng failure.

Hindi instincts ang habits; ang mga aksyon o reaksyon na ito ay natututunan. Hindi lang sila biglang nangyayari; merong sanhi ang mga ito. Kapag natukoy na ang orihinal na pinagmulan ng isang habit, nasa kamay mo na kung tatanggapin mo ba ito o hindi.

Marami sa mga tao ang hinahayaan na lang na kontrolin sila ng habits nila. Kapag hindi nakakabuti ang habits na ito, negative ang impact ng mga ito sa kanilang attitude.Choice #8:
Patuloy mong piliin na magkaroon ng tamang attitude

Kapag nagpasya ka nang magkaroon ng magandang attitude, magsisimula pa lang ang gawain. Susunod dito ang patuloy napagpapasyang lumago at pagpapanatili ng tamang outlook. May tendency ang attitude na bumalik sa dati nitong pattern kung hindi tayo maingat sa pagbabantay at pagpapayaman nito.Ito ay hango sa Chapter 4: Pwede bang Mabago ang Attitude? ng librong Attitude 101: Mga Dapat Malaman ng Bawat Leader ni John C. Maxwell na isinalin sa Tag-lish ng OMF Literature Inc. Maaring mapalunan mo ang aklat na ito kasama ng Going Up: Making Right Choices at Work na isinulat naman ni Yay Padua-Olmedo.

Madali lang sumali sa giveaway na ito!

Puntahan ang link na ito ng nakaraang kong blog post:  Yey to Good Works (plus Giveaway #1)  at makikita mo doon ang isang Rafflecopter Box at sundang mabuti ang instructions na nakalagay doon.

May 3 araw pa para makasali! Kaya go na para manalo at mabasa din ang dalawang awesome books na ito!


God bless!

Going Up: Words Have Power

Words that trash or words of gold?

Our negative words can put a person in a downward spin. Muttered perhaps as curses, complaints or to denigrate others, they cause God’s Spirit to grieve, making His promises ineffective in our lives.

The Bible cautions us to keep our tongues in check.

"The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one’s life on fire, and is itself set on fire by hell."
JAMES 3:6

"With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings, who have been made in God’s likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring?"
JAMES 3:9-11

It’s pretty simple. Whatever you feed your heart will flow out. “Garbage in. Garbage out,” as the maxim goes. “Out of the overflow of the heart, the mouth speaks,” Matthew 12:34.

If God were to check into your word choices or mine today, what treasure would He find?

I pray, He would find gold, not trash. Consider two more guidelines from the book of Proverbs:

“A wicked man listens to evil lips; a liar pays attention to a malicious tongue.”
PROVERBS 17:4

“Even a fool is thought wise if he keeps silent, and discerning if he holds his tongue.”
PROVERBS 17:28

What has all this got to do with right choices in the workplace? Remember His promise of prosperity in Psalm 1:2-3? It starts as we take delight in His Word, the Bible – as we ponder on it and become productive because of it, our speech will also be modeled by the Word.

Your words have the power to build or destroy, to honor God in the workplace or not.

The choice is yours.This is an excerpt from the Chapter 4 Words Have Power: Expletives Deleted in the Going Up? Making Right Choices at Work book: authored by Ma’am Yay Padua-Olmedo and published by OMF Literature Inc.

You can win a copy of this book along with Attitude 101 by John Maxwell (in Taglish) by joining my first ever giveaway in celebration of my Awesome 5th Blog Anniversary!

Only 4 days to go before its deadline so hurry! Find the Rafflecopter Box and follow the instructions carefully in my previous post: Yey to Good Works (plus Giveaway #1).

God bless!

Yey to Good Works (plus Giveaway #1)

click photo for larger view
I'm super happy for Kelly Dempsey, an incredible designer from Boston. She's totally my bet to win Project Runway Season 14.

Even though, like Nina Garcia, I was also skeptical about her capabilities and fashion sense before. My wrong judgment based on first impression, ugh!  Yet she was surprisingly transforming like a caterpillar to a butterfly in every challenge. She amazed me! I find her journey in this contest inspiring and amusing.

I'm excited to see her Finale collection in the New York Fashion Week. I expect to see more from her. I know she can push herself further. I like her style: edgy, cool and out of the box. Plus, it’s evident that she puts her best in everything she does and so she deserves to win!

Most importantly, I admire her good character and work attitude. She's very humble; competitive yet a good sport. And throughout the whole season, I cannot remember her talking ugly about her fellow designers. She's critical yet fair enough.

I know that every designer has a unique perspective and gift of creativity but one struggles if ever he/she lets her be eaten by fear or insecurities.
"This is a designer who works hard and works smart." ~ Tim Gunn’s comment on Kelly, PR’s Season 14 Episode 12.
I pray for the best for Kelly. Win or lose – I believe she'll get more and more clients and fans. At the end of the day, people will love you because of your good heart and passion on your work.


I can also relate the first-ever piece I wrote for RightNow.ph: Online Tambayan ng Mga Kabataan where I gave some Tips for Freshies at Work.


I'm working in fashion retail industry for some years now. I was privileged to try various fields of work and worked with mix of people. I had days of success, failure, doubt, fear, hope, joy and losing myself in the process but my God is so gracious to hold my heart all along and let me be back on track.

Whatever we will accomplish in the future, we will never go wrong with our right values and hard work. It's also an advantage to take the extra mile to continuous learning and improving your craft. This is loving what you’re doing - called passion. Your passion will then fire up the outcome of your work.

And these are what I've also learned from Kelly's journey in Project Runway.

Today, I recommend the books of OMF Literature's Author Yay Padua-Olmedo: Going Up? and Now that You're Boss. I’ve already read both books and I must say that all the featured stories, advice and encouragements are absolutely beneficial to (new and longtime) employees, bosses (of a company or your own) and students who wants to explore and prepare before going to the "real world".All of us will encounter more challenges as long as we live and fight for our hopes and dreams. And now is the time to give our best in everything we do. Choose to “be a blessing in the workplace today” as reminded Ms Maloi Salumbides over and over again for sooner or later, you’ll receive the reward for your hard work.


While here comes a bonus! As promised, I’m having a giveaway as part of celebrating my blog’s awesome 5th anniversary!


Below is a Rafflecopter box and just follow the instructions.
Giveaway duration: October 24-November 7, 2015. Available only in the Philippines.
A winner will be selected with Random.org.
The name of the winner will be announced on November 10, 2015 and be contacted ASAP thru email. He/She will get both (1) Going Up?: Making Right Choices at Work and (2) Attitude 101 by John Maxwell (Taglish) books.

a Rafflecopter giveaway

Rafflecopter Mechanics:

 1. Answering this question: How important is good character and attitude for you? (Also leave your Name, FB page link, City and E-mail address)
 2. Visit and Like BetterCurlyBlog on Facebook
 3. Visit any of my previous blog posts and just leave a comment.  Make sure to leave a message at https://www.facebook.com/bettercurlyblog or my Google+ account https://plus.google.com/u/0/117098940494052181071/ regarding your visit and comment  :)
 4. Follow BetterCurly on Pinterest
 5. Follow BetterCurly on Instagram

This giveaway is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with any other person/company.


C'mon, join and share this giveaway too! :)
I'm excited to read your answers and meet you in my other social media accounts 
God bless! Happy weekend!

Love,
M

Bettercurly x New Opportunities

I started this blog five years ago just to release my heart's tension. I was hopeful that through writing I'd be able to overcome my anger, bitterness, pain and much of my negative thoughts. I posted random ideas that encouraged, motivated and made me happy. Yes, I was doing a reverse psychology to myself and I never realized this idea until now.

And through the years, this blog became an open letter of my life to the world. Happy and broken people read and connect with my words. The confident and those needy ones became my friends. People find my blog by searching good music, life advice, great quotes from books, movies, documentaries, et al.

And now I am glad that my blog finally found its identity after several struggling years. BetterCurly is dedicated to God Almighty thus my aim is to inspire the world through His Word, His love and my journey of faith. His love saved me. I was lost but then found.

Feeling uninspired and out of boredom, I was supposed to close my blog last year. Thanks God I did not.

Because I surrendered my future and what else to write here, He opened doors of opportunities for me. I’ve came to meet inspiring people especially authors and co-bloggers. I’ve attended concerts, seminars, book launching, conferences and fellowships. I was more surprised to rub elbows with people who I just dreamt of meeting in person. I’m so blessed to know their stories and share joyful moments with them. Some of them give me teachings, counsels and encouragements regularly. Thank you dear wonderful people!


Oh well, I’ve learned that if we truly let go and let God, we’ll be so much amazed by His next steps. God is sovereign you know! So keep writing, dreaming and doing what makes your life fulfilled.

And because I’m so blessed with everything God gave me, I’m not finalizing the mechanics for my blog giveaways. Hope you’ll continue to join me in this journey of hopes and surprises.

Thank you and God bless!
A great new week and superpowerhug to everybody!

Love,
M


P.S.
You may vote for me at Bloggys 2015 "People’s Choice Award" until end of October. BetterCurly is nominated for Personal/Diary Category. Visit the link here: http://bloggys.ph/section-1/

Voting Mechanics:


 • In order to vote, you need to have a valid: Mobile Number, Email Address, Facebook Account
 • You can vote for multiple blogs (Just select the nominees that you want to vote).
 • You can only vote ONCE per section (i.e. If you have already cast votes in Section 1, you can still cast votes for Section 2-5, but not on Section 1).
 • Creating duplicate Facebook accounts to cast votes is strictly prohibited.
 • The finalists and winners will be revealed in the gala night, November 21, 2015 at SMX Convention Center, SM Aura Taguig.Win Presence Band's Only For You CD Album

Yesterday I got an email from the Edge Music Crew for their latest music survey and a surprise message was included!

I’ve been answering this kind of survey since last year and I truly enjoy every song they feature on it. These songs are random Christian Contemporary Music that need feedback from the The Edge Radio Philippines listeners through the Positively Pinoy website. For they also come up with Top 10 CCM songs monthly. Checkout The Edge Philippines' Top 10 songs for October 2015 playlist here.

Well, about the surprise…


Yup!  Everyone who can complete the survey will have a chance to win a brand new new CD from the Presence band, “Only For You: The New Sound of Praise”.


Presence is one of the Philippine’s leading contemporary worship bands. Their latest album was launched last August 2015 and it features heartfelt praise songs such as "Ikaw Lamang," "Ikaw," and "Only for You."

I actually came to know about the songs of Presence through listening online at PositivelyPinoy.com. It is a team of God-loving people with a vision of bringing awareness of God's manifest presence to the four corners of the world through their music. They aspire to share the songs of heaven and God's touch to those who are seeking. This is why I admire their creativity and their mission to draw people near to God through music.

Here's the Presence band's lyric video, "Ikaw Lamang" and live performance of "Only For You" during their album launch at FisherMall. Anyway, they also have a Youtube channel:  PRESENCEteam and Facebook page. .
So if you love Christian music and support OPM then go and answer the Edge Music Crew and get a chance to win the Presence’s Only For You CD :)

This survey is up to October 21, 2015 only. So hurry and take the survey (link here) so that the Edge Philippines can tabulate your scores and comments along with everyone else participating. God bless!

*This is not a paid advertisement. I just love the PositivelyPinoy team and I want people to be inspired through positive music with powerful message :)

Michael W Smith is coming to Manila!


"An Evening with Michael W Smith".

You read it right!

Just announced via Michael W. Smith's Facebook page that the American Contemporary Christian singer/songwriter is coming to Manila in November 17, 2015, 8PM at Smart Araneta Coliseum for his Sovereign World Tour. 


Tickets are now available for purchase via Ticketnet. All for reserved seating. See the event's seat map of Smart Araneta Coliseum below.

Ticket Price per section:
 • VIP    P 5,300
 • Patron A   P 3,710
 • Patron B   P 2,650
 • Box     P 1,590


click photo for larger view, photo via ticketnet.com.ph

And based on Smith's tour schedule; he's also going to visit Seoul, Singapore and Tokyo in November.


Oh! I'd love to hear him live! His Sovereign album, which was released in 2014, features "You Won't Let Go", "Sky Spills Over" and "The One That Really Matters" with Kari Jobe are my personal favorites. Sovereign was Smith’s first worship album since 2008 and his first project since signing with Capitol Christian Music Group in 2013.

Smith is a three-time Grammy Award winner, an American Music Award recipient and has earned 40 Dove Awards. Also selling more than 15 million albums, scoring 28 No. 1 hits! Here I Am to Worship, Above All, Awesome God, Breathe, Open the Eyes of My Heart, Healing Rain, Place in this Word and Forever are just among his massive collection of amazing songs that gives praises unto God Almighty and are still used in our churches up to now.

6 of 31: Acceptance Speech

Not all people will like us and accept our flaws wholeheartedly. Even I admit that I choose people to hang out with most of the time. “Choosy” – this is how my elder sister describes me. Just “cautious” – what I’d like to label myself.

I remember a day way back in college when there’s a class activity given by our Guidance Counselor. She asked us to write the positive and negative traits of our classmates. Isang papel lang at mga salitang naisulat ng iba't ibang kulay ng ballpen pala ang makakasugat sa puso ko at magpaka-iyak sa akin. Matapos magsulat ang lahat ay kailangang basahin ang lahat ng nakasulat sa papel. Most of my classmates wrote: positive – responsible, leader and for the negative: OA (over-acting), suplada.

At first, tinatawanan ko pa pero noong binanggit ko na ng paulit-ulit, nalungkot na talaga ako at halos maiyak na. Bukod sa iyakin ako, ay hindi ko pala kayang tanggapin ang negative comments na kapag binabalikan ko ngayon ay hindi naman talaga ganoong ka-grabe. OA lang talaga ako! Syempre, nakalagay sa negative portion kaya ang dating sa akin ay offensive. Di naman dapat ;)

I also realized, I didn’t accept myself well and didn’t trust myself either then.
To overshadow my low confidence in myself, I needed to get the approval of others.
I found affirming words comforting.

Last year I took the 5 Languages of Love exam* and there I found that Words of Appreciation was one my strongest and most needed language to communicate well with me and my way towards others. But a couple of months ago, I re-took the exam and affirming words is now my second highest love language next to Acts of Service (easing burdens).

Madaming defects. Madaming fears.
Pero mabuti na lang, the Lord keeps on dealing with me.

photo source via thetalkingshirt

As for the irony, if the writings on the paper hurt me before; now, my own writing and made by others are helping me be better now.

Writing was one of God’s ways to heal my brokenness. I struggled to open my mind and heart to people for such a long time but since my burden is to inspire people and give hope: I started this blog. Every piece I posted online was a step en route for freedom from insecurities, fears and self-doubt. And with each posting, I prayed that God will use it to encourage the readers and bring the glory back to Him.

The greatest commandments according to Jesus is to the love the Lord our God with all our heart, mind and soul, next is to love your neighbor as you live yourself.

Pero paano kung di natin kaya mahalin ang sarili natin at kung anong meron tayo? Paano pa natin maibibigay yung love na kailangang ibigay para sa iba kung tayo mismo ang nagto-torture sa sarili natin? According to  1 John‬ ‭4‬:‭18‬, "There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love."

photo via @thesimplybeloved

Again, not all people will like us and accept our flaws wholeheartedly but some will do. They are the people who look not on the outward appearance of a person but what’s in his heart. And the other good news is that because God made us; He knows us well and loves us so much. He is our confidence.

Isaiah 41:10 says “Do not fear, for I am with you; do not anxiously look about you, for I am your God I will strengthen you, surely I will help you, surely I will uphold you with My righteous right hand.”
photo source via Google Images

Today I leave you a song by Francesca Battisteli, "He Knows My Name". Her music video also consists of inspiring testimonies by women who struggled with emotional pain.

"True to who You are, You saw my heart and made something out of nothing.
He calls me chosen, free forgiven, wanted, child of the King,
His forever, held in treasure. I am loved.
I don't need my name in lights: I'm famous in my Father's eyes."*Know your love languages. Take the 5 Love Languages exam here.

What I wrote above, consists of 600+ words, is part of My 500 Words Daily Writing Challenge by Jeff Goins

POEMATIC 09.05.15 But Maybe


Just some random thoughts.... or maybe not ;D Anyway, here it goes!

I've heard of your dreams and plans
Well I can see stars twinkle in your eyes
amazingly

Do you know how wonderful you are,
Oh you and your beautiful mind?
I might tell you why... sooner or later

But maybe not

I’d love to ask you to please be patient with me
Because I’m struggling to give my heart out
But I really want to reach out your hand

For I know everything is going to be okay
I just don’t trust myself well in this case
I fear to find misery instead of happiness

Perhaps this is too much for me to handle

Maybe I'm right

Am I really thinking about this puzzle at the moment?
Or is it just my heart is longing for a new dream?

I know what my purpose is - I need to dig it out
Or maybe I do not have to

When it's already in front of me

Just maybe I do...Haha! 
Oh well, enough of maybe's. I just felt I had to write these words fast so I can go back to sleep again.
After all, Wonderwall keeps on playing in my mind. Hehe! A sure effect of playing it in my ukulele yesterday for the first time ;)


I declare that I’m going to have a great day today! Yey, weekend love! Good mornight! 
Hello prayer mountain!


Original photo source: sad girl, bookstore

5 of 31: Oh No, Monday!

Oh no!… Monday na naman! Kaka-stress!

Alam mo ba na blessing ang may maayos kang trabaho (part-time/full time/freelance/online) , nakakapag-aral ka at lalo na ang magising ka ulit at makaranas ng panibagong araw?

Kaya imbis na unahan na natin ng simangot, inis, iyak at pagtamlay ang araw na ito ay piliin natin maging positibo at may pag-asa ang araw na ito :)

Kaya ba natin gawin ito? Oo naman. Basta mag-desisyon tayong piliin ang mas makakabuti sa lahat. Maaaring hindi ito madaling gawin pero at least, pwede natin i-try ^_^

Dahil sabi sa nga sa Biblia, "Huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahunang ito. Sa halip ay mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos".    Mga Taga-Roma 12:2 Ang Salita ng Diyos (SND)

"Do not be conformed to this world (this age), [fashioned after and adapted to its external, superficial customs], but be transformed (changed) by the [entire] renewal of your mind [by its new ideals and its new attitude], so that you may prove [for yourselves] what is the good and acceptable and perfect will of God,even the thing which is good and acceptable and perfect [in His sight for you]."   
Romans 12:2 Amplified Bible (AMP)

Kaya choose na natin maging better, not bitter. Sa mga panahon namang grabe ang struggle natin para mag-isip ng maganda sa araw na ito… e magpatulong na tayo kay Lord. Walang hindi Niya kaya basta magpa-rescue tayo sa Kanya ;)


At sa Mga Taga-Filipos 4:8 Ang Salita ng Diyos (SND)
Sa katapus-tapusan mga kapatid, anumang mga bagay na totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang dalisay, anumang mga bagay ang kaibig-ibig, anuman ang may mabuting ulat, kung mayroon mang kabutihan at anumang kapuri-puri, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo.

Philippians 4:8 Amplified Bible (AMP)
For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things [fix your minds on them].

At kung talagang wala ka ng drive or passion para mag-commit ng mabuti sa work/studies/projects mo, e pag-isipan mabuti kung bakit ganito ang nadarama. Emosyon lang ba? May pinagdadaanan? May pinaghuhugutan? Nasa tamang lugar ka pa ba? Para pa ba sa’yo o hindi na? O baka naman, dahil kulang ka lang sa tulog o gutom ka na pala kaya mo yan nadarama?

O sigurado ka ng hindi ito ang purpose mo, ang higher calling mo? Hmmm... then kailangan nito ang matinding pag-iisip, pagsasaalang-alang at panalanginBetterCurly at awesome 5confetti photo via knotandbow@etsy

Some years ago, a friend of mine asked me about my most favorite school subject back then. I didn’t answer quickly, instead I asked him back. He answered that it’s always been Science for him and explained his reason of liking it: Science is exciting for it’s about explorations, inventions, making theories and proving things. And then I gave out my answer next: mine’s History. And even before I explained why, my friend shared about the people’s personality is somewhat related to his/her favorite subject.

At that moment, I rediscovered myself.

I have this habit of memorizing and jotting down remarkable events with its details and repeating as much as everything on my mind again and again. It’s like remembering its weeksary, monthsary, anniversary, a decade-sary and so forth. And maybe this is why I’m into photography too.
When did I start this odd habit? From as young as I can remember.

That’s why I enjoy throwbacks and this is also why I cannot get over easily. I exercise my memory skills in contrast with having a short attention span. I can keep myself busy traveling back and forth in my head. It’s how I spend my thinking every day. Sometimes, I’m just stuck in the middle of my crazy memories and what ifs: hence, like scratching the wounds of the past.

Anyway, do you agree that there’s relevance between your most favorite subject and your personality?

Well, I do and there are times I dislike myself for recollecting thoughts that are good to be forgotten again and again.

Interestingly, my 2014 life verse was from Isaiah 43:18-19.
“Forget the former things; do not dwell on the past.
See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it?
I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland.”
said the Lord God Almighty.
I thank God for this assurance and reminder that He is my Creator and He is Sovereign: my future is in good hands. My good old memories are just a part of me but won’t define me forever. I cannot keep going on my journey by always looking back and feeling sorry. And I won’t be able to reach and celebrate my victories joyfully by being stuck forever.

So today, I celebrate my blog’s fifth year!
Yey!!! Thanks God for this awesome day!


I started writing with just a plain and personal goal. I was very new to Blogger platform and I was pretty messed up yet driven to start a blog that 7th of July, 2010. And the rest is history.

This blog had opened doors of opportunities, new friends, inspirations and encouragements which I never thought could came in. Little by little, I gained confidence in myself.

Also such a blessing and evidence of how God can mold and transform a person. And then by using my life and this platform to influence, help, entertain and encourage others from everywhere. Sorry for the times I irked you of my own dramas =D

As being so thankful for all the blessings and thousands of visits on my blog for the last five years;
there'll be surprises coming soon ^_^ will keep you posted!

And to all my mentors and friends, thanks for sticking with me and believing in me. Love you all!

God bless!

Love,
M

P.S.
Here's a perfect song for today's celebration by Planetshakers, This is the Day, inspired by Psalm 118:24. ;) Do you know that this Christian worship band is coming to perform in Manila on August 13-14, 2015? Click here for more details and ticket sales.


My Idea of a Wonderful Coffee/Tea Time as a Readeroriginal photo source

Hence, a wonderful coffee/tea time would be a chat these three wonderful fictional characters: the Prince (Le Petit Prince), Liesel Meminger (Book Thief) and Lucy Pevensie (The Chronicles of Narnia). Surely, I’d be thrilled to have a moment with these awesome individuals. Perhaps I’d take a group picture with them or draw them a portrait.

All of them were little children in their own stories but they had thought maturely. Their beautiful minds always wandered and they pursued their dreams and passion. They knew who and what matter the most in their lives. They didn’t just let the passing time passed; they made life happen through their curiosity and explorations. They gave remarkable impact and inspiration not just with their co-characters but with every reader of the novels.

That’s why I’d like to talk to them about the youths of today.

To make an observation how the young people live and think at the moment.

I’d like to know how they’d compare their lives from today’s generation.

I’d love to know their favorite part and adventure of their stories and who/what inspired them the most.

Of course I was young once too and made ridiculous decisions. I even hurt my loved ones with my stubbornness. But as I grow older, realizations and chances to make my life better keep on coming. I’m glad that I continuously discover how to make good plans and improve myself. I always have this curious mind. I like to try and learn so many things. But I became very careful as I aged. I am mostly afraid to take risks and I worry much in a day. But the little Prince, Liesel and Lucy were all courageous enough to live in the moment.


I'd like to have a coffee/tea with the Little Prince, the Book Thief and Queen Lucy the Valiant.

A Book Review: Crazy Busy“Hello, my name is Busy.”

Crazy busyness became a habit of mine. If you know me well, I'll seldom tell you that I'm free or can give you a specific date to schedule an engagement outside my own bulk of priorities.


In one of our activities, I volunteered to share my thought about the book we were reviewing that time and I got a free book as a prize. There were some other titles to choose from but the Crazy Busy book was placed on top of the others and with its interesting title, I took it. And Sir Timmy from the RightNow team gave me a good feedback about it. He recommended it so much and also said that it was a very personal book.


And it is, Pastor Kevin DeYoung wrote his thoughts and research in a conversational manner. With his simple outline with lists made his points much easy to understand and relate to. Actually, turning the pages gave the feeling of having a friendly talk with your mentor in a peaceful afternoon. And I did not even want to finish my reading yet because I want more.

Anyhow, at the beginning of this book, Pastor Kevin pointed out that he wrote this book not because he’s the most knowledgeable and able to restore people having a crazy busy life but because he’d also like to study his own struggle and work on some changes. 

Don’t worry; this book is not too churchy that we’ll feel the condemnation of Heaven just because we are too busy with everything in our lives. It's 2014 Christian Book of the Year though. But Pastor Kevin was able to give a fresh insight on why we’re having a challenging view on being busy with our individual life, career, family, parenting, our hobbies, habits and even how our nation run on daily basis. 

This amazing book spoke right to my heart. I am aware that I lack discipline of managing myself in so many ways. But this gave me added learning that I should not ignore. I’ve always wanted to succeed in every aspect of my life. I’ve always worked hard to achieve my dreams. I’ve always tried to serve God and people more. But I've always found myself struggling, feeling stressed and defeated. I can totally relate to wonderful Jane who lived a priority-less life (Chapter 5). However, what Pastor Kevin had written gave me a brand new hope to realize and correct my shortcomings plus improve my ways. Thanks God for such wisdom and blessing. 

Hence, I rate this book with 5 stars over 5 and recommend this to all crazy busy people out there. You won’t see a list of how to simplify your life, restore your sanity nor becoming a less hectic immediately but you’ll be able to learn more about yourself and your busyness.

Well here is a list of my quotes from this Crazy Busy Book that had great impact on me.
 • We are here and there and everywhere. We are distracted. We are preoccupied. We can’t focus on the task in front of us. We don’t follow through. We don’t keep our commitments. We are so busy with a million pursuits that we don’t notice the most important things slipping away.
 • We make up most days not trying to serve, just to survive.
 • Because we can do so much, we do do so much.
 • When we are crazy busy, we put our souls at risk.
 • Busyness is like sin: kill it, or it will be killing you.
 • Busyness kills more Christians than bullets.
 • You are trying to do what God does not expect you to do.
 • Jesus didn’t do it all… And yet, He did everything God asked Him to do. 
 • Setting priorities is an expression of love for others and for God.
 • The people on this planet who end up doing nothing are those who never realized they couldn’t do everything.
 • The biggest deception of our digital age may be the lie that says we can be omni-competent, omni-informed, and omni-present.
 • We need God’s ordinary means on Sunday for our extraordinary busy lives the rest of the week.
 • Life… is like a track workout. We run hard and then rest hard.
 • You suffer more because you don’t expect to suffer at all.
 • We were made to be busy.
 • You can borrow time, but you can’t steal it.
 • God can handle the pressure.
 • It’s not wrong to be tired.

I want to quote more but I’d like you to read and explore this book by yourself. You may buy Crazy Busy: A (Mercifully) Short Book about a (Really) Big Problem by Kevin DeYoung published by OMF Literature Inc for P250 only. Available on OMF Literature branches and other bookshops nationwide.

You may also download a sampler here for free.

POEMATIC 05.30.15 I am sorry but I really do not get it


I am sorry but I really do not get it
Throw your trash all over the place
Is this world yours?

I am sorry but I really do not get it
Disregard a simple “please fall in line” rule
Can’t you wait a little longer?

I am sorry but I really do not get it
Cannot even apologize for hurting somebody
Is this the usual you?

I am sorry but I really do not get it
Always take advantage of a weaker person
Are you happy with yourself?

I am sorry but I really do not get it
Steal everything: time, space, visions and chances
Will this help you get richer?

I am sorry but I really do not get it
Tell more lies continuously
Will you still be able to separate your fantasies from our realities?

I am sorry but I really do not get it
So difficult to understand your excuses
Until when are you going to acquit yourself?

I am sorry but I really do not get it
Stay as a prisoner of own selfishness 
Can you define the irony of your portrayal versus your inside?

I am sorry but I really do not get it
I am sorry but I really do not get you
I am sorry if I echo your errors back to myself
Every now and then